Grade 10 Result

Congratulations to the Sixth Batch of grade 10 students on acheiving the incredible 100% success in the CBSE Board Exams 2020-21 !

10th std "A" Section 2020-21
10th std "B" Section 2020-21
10th std "C" Section 2020-21

St Mary's English Medium School - Toppers in grade 10 2020-21

KEERTHANA H BHAT
99.4%
NIREEKSHA SHREYA ALVA
97.2%
M. TANVI PAI
97%
KSHAMA SURESH
96.6%

SHALDON BARNES
96%
VIDYA R NAYAK
95.8%
NIDISHA T
94.8%
NIREEKSHA
94.8%

VINOLA DSOUZA
94.8%
GAYATRI V HOLAMOGE
94.4%
DELVIYA M LOBO
93.8%
VAISHNAVI BHANDARY
93.8%

ANURAG R SHETTIGAR
93.2%
RUSHDA A AHAMED
93.2%
J MADHAV PAI
93.2%
SRINIVASA SOMAYAJI
92.8%

VAISHNAVI K S
92.8%
N AJAY KAMATH
92.8%
MOHAMMED SAMEEN
92.6%
NIDHI S SHETTY
92.6%

PHALGUNI
92.2%
CHINMAY S NAYAK
92.2%
SHARON V DCOSTA
92%
RUBEN SALDANHA
91.4%

K VIJETH V NAIK
90.8%
PRANAV N SURATKAL
90.8%
DEOLA GAMA
90.4%
SHRANYA V MOOLUR
90%